ŻAŁOBA U DZIECKA

Nie obserwuje się natomiast, aby stany tzw. ucieczki maniakalnej następowały po objawach depresyjnych. W tych przypadkach wskazania do podawania litu są oczywiste. Niestety, zastosowanie tego leku w innych przypadkach pobudzenia u dzieci nie wydaje się zbyt skuteczne.

Obronna struktura maniakalna zachowania jest często spotykana u dzieci w sytuacji żałoby. Zapewne wielu rodziców nie rozumie tego typu reakcji i uważa swoje dzieci za bezduszne i nieczułe. Oczywiście w stanach labilności psychomotorycznej bądź zespołu hiperkinetycznego można mówić o hypomanii. Ciągły stan pobudzenia oraz gonitwa myśli potwierdzałyby słuszność takiej hipotezy, nie potwierdzają jej natomiast rezultaty podawania litu. Wszystko to wskazuje na wagę badań zaburzeń mózgu lub zmian w funkcjonowaniu neurochemicznym w przypadku dziecięcych zaburzeń emocjonalnych, co bywa często podnoszone, jeśli chodzi o zaburzenia uwagi (Attention deficit disorders – ADD).

ŻAŁOBA U DZIECKA Wielokrotnie wspominaliśmy już o uczuciu żałoby wywołanym przez śmierć kogoś bliskiego w rodzinie oraz o tym, w jaki sposób depresja w takiej sytuacji może być dysymulowana obronną ucieczką w manię. Należy podkreślić, że wszystkie dzieci cierpią z powodu śmierci najbliższych, nawet jeśli otoczenie usiłuje osłabić smutek za pomocą stwierdzeń typu „tata jest w dalekiej podróży, mama jest w niebie i na ciebie spogląda” itp.

Bardzo trudno jest wyjaśnić zjawisko śmierci, jeśli dziecko jest bardzo małe lub kiedy chodzi np. o samobójstwo. Szczególna trudność pojawia się wtedy, gdy dzieci wychodzą bez szwanku z wypadku, w którym giną rodzice. Obserwowaliśmy wiele dzieci psychotycznych, które były świadkami brutalnej śmierci jednego z rodziców (S. Labovici 1974). Konsekwencje tego typu urazu mogą być bardzo poważne. Zdarzyło mi się też spotkać rodziców, którzy w obecności dziecka uśmiercili współmałżonka, a po wyjściu z więzienia domagali się prawa opieki nad dzieckiem. Łatwo się domyślić, na jak silne stany depresyjne były narażone dzieci wierne pamięci ofiary.

Leave a Reply

Archiwa