Zapis elektromanometryczny profilu ciśnienia

Zapis elektromanometryczny profilu ciśnienia odbytniczo-odbytowego uzyskuje się wysuwając cewnik ze stałą prędkością z odbytnicy na zewnątrz. W ten sposób, rejestruje się ciśnienie na całej długości odcinka objętego układem zwieraczy, do-kumentując stały wzrost ciśnienia do maksymalnego na poziomie obwodowej części zwieracza zewnętrznego oraz długość strefy zwieraczowej (ryc. 11-24).

Ciśnienie spoczynkowe w bańce odbytnicy jest zmienne, wynosi średnio 1,33 kPa, (13,6 cm H20). Ciśnienie spoczynkowe w kanale odbytu zależy od napięcia spoczynkowego zwie-, racza wewnętrznego, zewnętrznego i m. lonowo-odbytniczego. Wartości ciśnienia, spoczynkowego różnią się w zależności od wieku. U noworodków z niedojrzałym odruchem zwiotczenia zwieracza wewnętrznego ciśnienie to wynosi 1,66±0,333 kPa (12,5±2,5 mm Hg). U noworodków (po 38 tygodniach ciąży), z dodatnią reakcją zwiotczenia zwieracza, która rozwija się między 3 a 12 dniem życia, ciśnienie spo-czynkowe kanału odbytu wynosi 3,0±1,0015 kPa (22,5±7,5 mm Hg), u niemowląt.

i dzieci 2,67-4,67 kPa (20-35 mm Hg). Odpowiada to 3,92-0,686 kPa (40±7 cm H20) u małych dzieci i 4,999 kPa ±0,686 kPa (51 ±7 cm H20) powyżej 2 r.ż. Podczas dowolnego skurczu zwieraczy ciśnienie rośnie do 7,55 kPa-9,8 kPa (77-100 cm H20). Długość strefy podwyższonego ciśnienia wynosi od 2 do 3,5 cm.

Leave a Reply

https://potreningu.pl/articles/1099/pozny-trening-a-kolacja-w-diecie-odchudzajacej
Archiwa
https://potreningu.pl/articles/1099/pozny-trening-a-kolacja-w-diecie-odchudzajacej