Zatrucie alkoholowe

Widzimy to obserwując w przypadkach „normalnej” manii stany radości, uniesienia lub triumfu składające się na obraz manii i zależne od tych samych warunków ekonomicznych. Stany te pojawiają się w sytuacji, gdy ogromny i długotrwały wydatek energii psychicznej staje się zbędny, niepotrzebny energia ta może być teraz różnorodnie rozład’ wana. Kiedy na przykład jakiś biedak, dzięki wygranej dużej sumie pieniędzy jest nagle uwolniony od nieustannego martwienia się o podstawowe środki do życia, kiedy długie i żmudne zmagania zostają uwieńczone sukcesem lub kiedy człowiek osiąga stan, w którym może pozbyć się za jednym zamachem jakiegoś uciążliwego przymusu. Wszystkie te sytuacje charakteryzuje przypływ energii, rozładowanie radosnych uczuć i wzrost gotowości do różnorodnych działań właśnie w podobny sposób jak w manii i całkowitym kontraście do depresji i melancholicznego zahamowania. Mania jest niczym innym, jak tego rodzaju triumfem, tylko że tu znowu (podobnie jak w melan-cholii) to, co Ego pokonało i nad czym odniosło triumf – pozostaje ukryte, nieświadome. Zatrucie alkoholowe, które należy zaliczyć do tych samych, co powyższe, stanów podniecenia można wyjaśnić w ten sam sposób: następuje tu prawdopodobnie spowodowane toksyną wstrzymanie wydatku energii niezbędnej w procesie tłumienia. Potocznie przyjmuje się, że osoba w tego rodzaju manii staje się tak aktywna, ponieważ jest tak wesoła. Ten fałszywy pogląd powinien być skorygo-wany – w rzeczywistości opisany powyżej warunek ekonomiczny w psychice podmiotu został spełniony i dlatego jest on z jednej strony tak podniecony oraz zahamowany w działaniu z drugiej.

Leave a Reply

Archiwa