Zjazd absolwentów

ZJAZD ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOWCU

z okazji 50-lecia ukończenia szkoły

 

 28 maja 2008r. odbył się jubileuszowy zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Dębowcu – rocznik 1951-1958 – z okazji 50-lecia ukończenia szkoły. Z 27 osób kończących w czerwcu 1958r. szkołę na zjazd przybyło 20. Byli to: Janina Barańska Kostur, Anna Buba Cisoń, Antoni Buba, Aleksandra Bolek Lechwar, Lesław Bolek, Janusz Kisieliński, Anna Lechowicz Aleksander, Krystyna Łaba Lenart, Janina Mastej Zalewska, Krystyna Michalska Kwilosz, Krystyna Miziołek Gniady, Józef Stanek, Zofia Wickowska Zdebik, Jerzy Wickowski, Zofia Witusik Zoła, Kazimierz Witusik, Maria Zawisza Koczoń, Maria Zoła Rydzik, Zdzisław Zrałka, Aleksandra Żydek Bielecka. Niestety, zabrakło w gronie świętujących jubileusz ówczesnych pedagogów, gdyż wszyscy nauczyciele, którzy uczyli ten rocznik już nie żyją.

Obecne grono pedagogiczne reprezentowała dyrektor szkoły Pani Urszula Michalska. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Dębowcu. W kazaniu skierowanym do absolwentów ks. Marian Mordarski przypomniał m.in. długą i chlubną historię dębowieckiej szkoły. Wspomniał jej tradycje i zasłużonych absolwentów. Następnie uczestnicy zjazdu udali się do budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła. Spotkanie rozpoczęła Pani Krystyna Michalska Kwilosz, witając wszystkich bardzo serdecznie. Następnie Pani Urszula Michalska przejęła rolę „gospodarza klasy”, a czytając listę obecności prosiła absolwentów, by powiedzieli kilka słów o sobie.

Niespodzianką dla świętujących jubileusz był występ młodzieży Szkoły Podstawowej w Dębowcu przygotowany przez Panią Barbarę Dziedzic. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili sceny z życia szkoły. Po wystawnym obiedzie uczestnicy zjazdu otrzymali pamiątkę spotkania, a następnie zwiedzili Izbę Regionalną, którą opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Dębowca i Okolicy i wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Następnie wszyscy udali się na dębowiecki cmentarz, by złożyć kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli. Jubileuszowy zjazd koleżeński zakończyło wieczorne spotkanie w Foluszu. Przy miłej muzyce i poczęstunku wspomnieniom nie było końca.