Zwężenie

Zwężenie wcześnie wykryte łatwo poddaje się leczeniu rozszerzeniami za pomocą rozszerzadeł Hegara. Nawrót achalazji wymaga ponownego forsownego rozciągnięcia zwieracza w narkozie, a w razie nieskuteczności •- sfinkterotomii.

Zaletą metody Rehbeina jest prostota, pozwalająca na wykonanie operacji u małych niemowląt. Unika się rozległego preparowania Mr miednicy mniejszej, co eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzeń neurogennych. Dostęp jest wyłącznie brzuszny

i nie wymaga zmiany ułożenia. Operacja może być stosowana w każdej postaci choroby, włącznie z długoodcinlcową, jak i w przypadku nawrotów.

Leave a Reply

www.drtolwaj.pl/wypelniacze-kwas-hialuronowy.html
Archiwa
www.drtolwaj.pl/wypelniacze-kwas-hialuronowy.html